Gazownictwo

Budowa i remonty gazociągów

Przedsiębiorstwo „Budomex” Sp. z o.o. świadczy od 1989 roku usługi związane z wykonawstwem inwestycji w zakresie budowy i remontów sieci gazowych we wszystkich zakresach ciśnień.

Posiadamy wdrożony zintegrowany system zarządzania ISO 9001 : 2015 oraz ISO 3834-2 oraz wymagane uprawnienia UDT do wytwarzania, modernizacji, wytwarzania elementów i napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych stalowych i polietylenowych.

Posiadamy również Certyfikat A2 UDT-CERT. Dzięki wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie budować gazociągi i przyłącza gazowe zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych.

Stacje gazowe

Najważniejszym z elementów sieci gazowych są stacje gazowe umożliwiające redukcję ciśnienia z parametrów jakie występują w sieci operatora systemu przesyłowego do parametrów wymaganych w miejscu odbioru paliwa.

Realizujemy prace związane z kompletnym wykonawstwem nowych oraz modernizacją istniejących stacji gazowych I i II stopnia w tym: prefabrykacja w siedzibie firmy, montaż w miejscu przeznaczenia, wpięcie do czynnej sieci gazowej i uruchomienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonujemy stacje pomiarowe, redukcyjne lub redukcyjno – pomiarowe, wyposażone w układy zaporowo – upustowe, systemy filtracji, kotłownie, nawanialnie oraz układy pomiarowe wraz z transmisją danych.

Jednocześnie oferujemy wykonawstwo prac budowlano – montażowych związanych z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół i na terenie stacji gazowych.