dlaczego my

Posiadamy więdzę i doświadczenie

Przedsiębiorstwo Budomex powstało w 1987 roku. Początkowo działaliśmy tylko na rynku lokalnym. W bardzo krótkim czasie klienci dostrzegli jakość i terminowość naszych usług. To był jeden z kamieni milowych w rozwoju firmy. Od tego czasu jesteśmy obecni na rynku robót budowlanych i inżynieryjnych w całej Polsce.

Filarem firmy są ludzie. Zatrudniamy doskonale wykształconą i doświadczoną kadrę pracowników inżynieryjno-technicznych. Stawiamy na rozwój i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych. Nasi pracownicy przygotowani są do kierowania i nadzorowania wszystkimi robotami budowlanymi.

Inwestujemy w ludzi i sprzęt

Każda nowa realizacja to kolejne wyzwanie. Aby sprostać wymaganiom naszych klientów dbamy o nasz park maszynowy. Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania sprzętowe. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi podwykonawcami.

Od 2003 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 z zakresu kompleksowej realizacji robót budowlanych i inżynieryjnych, w tym także sieci i instalacji gazowych.

Od 2004 roku posiadamy uprawnienia UDT i UDT-CERT w zakresie wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń ciśnieniowych dla stali i polietylenu.

Wdrażamy i stosujemy wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007, co potwierdza uzyskany przez nas w 2015 roku certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego UDT-CERT.

Obecne uprawnienia

  1. Decyzja uprawniająca do wytwarzania rurociągów technologicznych nr UC-03-207-W/3-08.
  2. Decyzja uprawniająca do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych nr UC-03-207-E/3-08.
  3. Decyzja uprawniająca do modernizacji elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów technologicznych nr UC-03-207-P/3-08.
  4. Decyzja uprawniająca do naprawy elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych nr UC-03-207-N/3-08.
  5. Certyfikat UDT-CERT 3834-2.
  6. Certyfikat UDT-CERT nr 1433.

Co robimy

Budujemy budynki mieszkalne wielorodzinne

Budujemy obiekty budownictwa ogólnego i przemysłowego

Remontujemy i modernizujemy obiekty użyteczności publicznej

Budujemy sieci i instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Budujemy sieci i instalacj gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia

Budujemy, remontujemy i modernizujemy stacje gazowe I i II stopnia oraz stacje uzdatniania wody