Realizacje / roboty inżynieryjne

Wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy ponad 60 różnego rodzaju infrastruktur technicznych w całej Polsce

Modernizacja budynku technologiczno – laboratoryjnego w Stacji Uzdatniania Wody „Zazamcze”

Sterowanie, monitoring i modernizacja systemów technologicznych ujęć wody sieci wodociągowej miasta Włocławka

Budowa i wymiana gazociągów we: Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Lubiniu, Kątach Wrocławskich, Wierzchowicach, Obornikach Śląskich, Środzie Śląskiej, Jelcz Laskowice

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na zadaniu związanym z budową SKY TOWER – kompleksu mieszkalno-biurowo-handlowo-usługowo-rekreacyjnego we Wrocławiu.

Stacja redukcyjno-pomiarowa I0: drugostronne zasilanie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INWESTPARK Wałbrzych ulica Uczniowska wraz z gazociągiem przyłączeniowym podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 PN 1,6 MPa od gazociągu DN 300 PN 1,6 MPa

Instalacja grzewcza płyty lądowiska dla śmigłowców Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Żninie

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Krasnystaw

Roboty modernizacyjne instalacji gazu wysokiego ciśnienia na Tłoczni Gazu w Gąbinku

Zbiornik retencyjny wody deszczowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Żninie

Pompownia wody p.poż dla instalacji gaszenia lądowiska dla śmigłowców Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Żninie